Max Tack PR

Boekenleggers

Bekenleggers met op de achterzijde een gedicht van de hand van Ruud, behorende bij de titel en de door hem geschoten foto's.

Voor verdere informatie, prijsopgave en bestellingen: info@ruudknier.nl