Max Tack PR

Ruud Knier

Ruud Knier, geboren in Nunspeet in 1948, dichter, performer en fotograaf combineert de passies poëzie, proza en fotografie.
In gewone taal geeft hij op verrassende wijze uiting aan zijn gevoelens. Zijn poëzie biedt lezer en toehoorder voldoende ruimte voor eigen interpretatie.

Ruud studeerde Nederlands, Pedagogiek en Duits. Zijn liefde voor taal brengt hij tot uitdrukking door middel van proza en poëzie.

Sinds 1999 publiceert hij zijn werk. In april van dat jaar verscheen zijn eerste bundel. Inmiddels zijn vijf bundels van zijn hand verschenen. Door het gehele land verzorgt hij performances, lezingen en workshops.